aktuálně – školní rok 2020/2021

Na této stránce budou dostupné informace k aktuálnímu dění v tomto školním roce.

11. 5. 2021 – Aktuální informace
Podle rozhodnutí vlády ze dne 10. května 2021 se mění účast žáků na prezenčním vzdělávání. Všem žákům je od 17. května umožněna osobní přítomnost na základní škole bez rotace. Výuka bude probíhat podle stanoveného rozvrhu. Ve školní družině dochází ke zrušení všech omezení a bude v provozu podle původního časového rozvrhu. Rovněž bude v provozu ranní družina. Testování žáků preventivním antigenním testem bude probíhat jednou týdně, test bude proveden vždy první den osobní přítomnosti žáka. Při organizaci vzdělávání bude podle možností omezen kontakt mezi žáky z různých tříd a skupin. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě nemusí mít žák ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry.

 

29. 4. 2021 (doplněno 30. 4. – roušky) – Aktuální informace
Podle čerstvého rozhodnutí vlády jdou od pondělí 3. 5. 2021 do školy rotačně žáci druhého stupně i v Pardubickém kraji. V pondělí jdou do školy žáci 6. a 8. ročníku.
Pro pobyt ve škole je nutná chirugická rouška. Může být i nano rouška. Nelze tedy použít roušky doma šité, ani šály, nákrčníky apod, tak jak tomu bylo na podzim. Děkuji za pochopení a dodržování tohoto nařízení.
Sledujte nadále tisk a tv. Může se vše ještě změnit… I. stupeň pokračuje jako dosud. Ve škole bude probíhat antigenní testování žáků v pondělí a ve čtvrtek ráno.. Informace ohledně testování najdete na stránkách MŠMT.
U nás jsou k dispozici Singclean testy. Můžete se podívat na instruktážní video testování ve škole.

7. 4. 2021 – Aktuální informace
Od pondělí 12. 4. 2021 podle nařízení vlády nastoupí do školy 1., 4. a 5. ročník.  2. a  3. ročník bude mít nadále distanční výuku. V pondělí 19. 4.  2021 bude ve škole 2. a 3. ročník  a pro ostatní bude distanční výuka. 2. stupeň bude zatím pokračovat v distanční výuce. Ve škole bude probíhat antigenní testování žáků v pondělí a ve čtvrtek ráno. 2. stupeň bude zatím pokračovat v distanční výuce. Informace ohledně testování najdete na stránkách MŠMT.
U nás by měly být k dispozici LEPU testy. Můžete se podívat na instruktážní video testování ve škole.

27. 2. 2021 – Aktuální informace
Od pondělí 1. 3. 2021 podle nařízení vlády probíhá pouze distanční výuka pro všechny ročníky. Tedy i pro 1. – 3. ročník.

17. 12. 2020 – Informace k zahájení výuky po vánočních prázdninách
Pokud nedojde ke změně v opatřeních vlády (sledujte webové stránky školy), tak po vánočních prázdninách bude pokračovat výuka v nezměněné podobě. V pondělí 4. 1. 2021 nastoupí do školy I. stupeň, 9. ročník a 6. a 7. ročník a na distanční výuce bude 8. ročník. V pondělí 11. 1. 2021 nastoupí do školy 8. ročník a na distanční výuce bude 6. a 7. ročník. V dalších týdnech se budou střídat.
Obědy ve školní jídelně budou vydávány podle stanoveného pořadí tříd.
Ve školní družině budou žáci rozdělení podle tříd.
Ranní družina není v provozu. Jen děti, které dojíždějí mohou jít do třídy dříve a budou pod dohledem.
Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky celý den, každý žák musí mít na den alespoň dvě roušky a sáček na jejich uložení.
Všechna další hygienická pravidla zůstávají v platnosti (používání dezinfekce, větrání tříd atd.).

18. 11. 2020 – Informace pro žáky a rodiče
Podle doporučení MŠMT je během distanční výuky možnost individuální
konzultace 1 žák + 1 pedagog (s možností osobní přítomnosti zákonného
zástupce navíc). Je to zveřejněno na stránkách školy s tím, že v případě
zájmu ze strany rodičů je nutná telefonická domluva předem, a to s
konkrétním vyučujícím nebo s třídním učitelem. Eva Trojková

12. 11. 2020 – Informace pro žáky a rodiče
Od středy 18. 11. 2020 se vrací do školy I. a II. třída. Podle pravidel z MŠMT jde tedy o 1., 2. i 3. ročník!!! U ostatních ročníků pokračuje distanční výuka jako dosud.

22. 10. 2020 – Výzva pro rodiče
Od 8. 10. 2020 je aktivní aplikace Bakaláři. Je přístupná přes webové stránky – odkaz najdete v pravé části nahoře. Můžete si také nainstalovat aplikaci do telefonu. Přístupové informace dostaly před uzavřením školy Vaše děti. Pokud je z nějakého důvodu nemáte, tak se ozvěte a my Vám vytvoříme nový přístup. Pozor!!! Děti dostaly přístupové kódy zvlášť pro ně a pro Vás. Přihlašujte se z pozice rodiče! V dnešní době je to ideální pomůcka pro komunikaci se školou. Pomocí modulu Komens můžete komunikovat s učiteli. V modulu Absence máte přehled, jak se připojuje k online hodinám – pozdní připojení, případně neúčast na hodině. Prosíme Vás o připojení a spolupráci. Děkuji Petr Borek

8. 10. 2020 – Informace pro žáky a rodiče
V těchto dnech probíhá zpřístupnění informací pomocí aplikace Bakaláři OnLine pro děti i rodiče. Bližší informace najdete v příspěvku Bakaláři.

15. 9. 2020 – Informace pro rodiče
Děti s rýmou, kašlem, průjmem apod., vzhledem k situaci v republice podle doporučení Ministerstva zdravotnictví ze dne 11. 9. 2020 se mohou vrátit mezi ostatní děti nejdříve za 10 dní, i kdyby byly děti již zdravé. Pokud si s léčbou nevíte rady, volejte ošetřující lékařce. Absenci omlouvá rodič nebo zákonný zástupce (nepožadujte omluvenku po lékaři).
Dokument MZČR stáhnete z odkazu níže na této stránce.

ke stažení:

informace ohledně postupu při projevu příznaků nemoci u dětí (kašel, rýma, teplota apod.)

informace k opatřením MŠMT a MZ

pokyny na plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník