aktuálně – školní rok 2021/2022

Na této stránce budou dostupné informace k aktuálnímu dění v tomto školním roce. Sledujte také zprávy v aplikaci Bakaláři.

26. 8. 2021 – Informace k zahájení školního roku 2021-2022
Školní rok zahajujeme v souladu s pokyny a doporučeními MŠMT.
Žáci nastupují do školy 1. září v 7:45. První den potřebují pouze roušky, ve kterých se pohybují ve společných prostorách školy, popř. sešit na poznámky. Zahájení proběhne ve třídách, kde se žáci otestují. Po ukončení testování dostanou žáci rozvrh hodin a základní informace ke školnímu roku. Žáci prvního stupně budou mít možnost využít školní družinu do 12 hodin. Další testování žáků proběhne 6. a 9. září.
Netestují se žáci plně očkovaní a ti, co jsou ve lhůtě po prodělání covidu, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Všechna potvrzení prosím odevzdávejte třídnímu učiteli.
Pokud se žák testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a převléká se s odstupem od ostatních osob, nesmí zpívat, svačí a obědvá odděleně.
V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola nemůže umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.
2. září se od třetí vyučovací hodiny budeme učit podle stanoveného rozvrhu, první dvě hodiny proběhnou třídnické práce. Družina již bude v provozu do 15:30 h. a rovněž bude otevřena ranní družina od 6:40 hodin.
Děkuji všem rodičů za zodpovědný přístup a těším se na nový školní rok.
Mgr. Eva Trojková, řed.školy

ke stažení:

informace ohledně postupu při projevu příznaků nemoci u dětí (kašel, rýma, teplota apod.)

informace k opatřením MŠMT a MZ

pokyny na plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník