Šablony II

logo

projekt r. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013628

ŠABLONY II – ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNÍ ČERMNÁ, OKRES ÚSTÍ NAD ORLICÍ

je spollufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na společné vzdělávání žáků základní školy a na polytechnické vzdělávání.

seznam aktivit:
2.II/17a – Klub pro žáky ZŠ – čtenářský klub
2.II/17b – Klub pro žáky ZŠ – klub zábavné logiky a deskových her
2.II/18 – Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
2.II/19 – Projektový den ve škole
2.II/20 – Projektový den mimo školu
2.II/6a – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
2.II/6b – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – matematická gramotnost
2.II/6c – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – cizí jazyky
2.II/6d – Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
2.II/7 – Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin