Informace a přístup k osobním údajům

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.
Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Správce osobních údajů:
Základní škola, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí
sídlo: Horní Čermná 128
IČO: 70990221
datová schránka: dfcydqf
telefon: 465 393 432
e-mail: reditel@zshornicermna.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
kontaktní osoba: Mgr. Lenka Bártlová
sídlo: Dolní Čermná 76
IČO: 01349341
datová schránka: uaj2fqv
e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
tel. 733 714 700
úřední dny: pondělí a středa od 8.00 hod. do 17.00 hod.