zápis do 1. ročníku

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis do 1. tříd školního roku 2019/2020 se bude konat v termínu 10. dubna 2019 od 13:00 do 16:00.
Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v den zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
MŠMT na svých stránkách zveřejnilo:
Odkaz na metodický pokyn, který vysvětluje organizaci zápisu do 1. ročníku ZŠ