školní dokumenty

Schválený rozpočet na rok 2021 najdete zde. (formát *.pdf)

Návrh rozpočtu školy na rok 2021 najdete zde. (formát *.pdf)

Informace o schváleném a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2020 najdete zde. (formát *.pdf)

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2026 najdete zde. (formát *.pdf)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2026 najdete zde. (formát *.pdf)

Školní vzdělávací program školy najdete – zde. (formát *.doc)

Školní řád najdete – zde. (formát *.doc)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) najdete – zde. (formát *.doc)

Školní vzdělávací program školní družiny najdete – zde. (formát *.doc)

Vnitřní řád školní družiny najdete – zde. (formát *.doc)

Žádost o uvolnění žáka z výuky najdete – zde. (formát *.odt)

Odkaz na inspekční zprávy ze stránek ČŠI – zde.