školní dokumenty

Rozpočet školy na rok 2019 najdete zde. (formát *.pdf)

Návrh rozpočtu školy na rok 2019 a očekávané plnění schváleného rozpočtu na rok 2018 najdete zde. (formát *.pdf)

Rozpočet školy na rok 2019 najdete zde. (formát *.pdf)

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 – 2025 najdete zde. (formát *.xls)

Školní vzdělávací program školy najdete – zde. (formát *.doc)

Školní řád najdete – zde. (formát *.doc)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) najdete – zde. (formát *.doc)

Školní vzdělávací program školní družiny najdete – zde. (formát *.doc)

Vnitřní řád školní družiny najdete – zde. (formát *.doc)

Žádost o uvolnění žáka z výuky najdete – zde. (formát *.odt)

Odkaz na inspekční zprávy ze stránek ČŠI – zde.