pedagogický sbor

Pedagogičtí pracovníci

Trojková Eva- ředitelka školy

Borek Petr – zást. řed.; koordinátor EVVO; ICT

Beranová Jana – výchovný poradce

Vávra Jiří- učitel

Kristková Jana – učitelka

Mikulová Miroslava – učitelka

Fišerová Šárka- učitelka

Němcová Stanislava- učitelka

Ptáčková Lenka – učitelka

Bártová Milena – učitelka

Dušková Martina – učitelka

Martina Miškolciová – vychovatelka a asistentka ped.

Pavla Fišerová – asistentka ped.

Petra Straková – asistentka ped.

Šlesingrová Leona – asistentka ped.

Nepedagogičtí pracovníci

Borková Adéla – školnice

Kulhavá Ludmila – účetní

Milaberská Zdena- uklízečka

Dušková Dagmar- uklízečka